Rozumné smluvní ceny, důraz na kvalitu, rychlost, spolehlivost a diskrétnost

translation-services

Naše společnost JSV International poskytuje veškerý překladatelský servis na základě Smlouvy o zajištění překladatelských služeb.
Samozřejmostí je pro nás spolehlivost, špičková profesionalita, rychlé dodací lhůty a rozumné ceny.

 

Naše překladatelské činnosti zahrnují:

 • úpravu a stylizace textu
 • zachování formátování a design dokumentů, vypracování veškeré grafiky prezentace a překladů;
 • korekturu jazyka rodilým mluvčím, pravopis českého jazyka;
 • lokalizace Webových stránek a jejich úpravy webovým specialistou;
 • titulky k audio a video, přepisy textu;
 • titulky k veškeré právní poradenství ke smlouvám, náhradám škody, aj. finančním závazkům;

Ať již chcete pomoci s jakýmkoliv překladem textu (a jakéhokoliv jazyka), jsme tady pro vás. Zajišťujeme standardní překlady, soudní překlady s doložkami a notářské překlady. K naší specializaci však patří i překládání v oborech jako:

 • Veřejné zakázky – těžký, stavební, hutní průmysl (diamanty, zpracování kovu) Zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl;
 • Technická a odborná specializace – nákresy a výkresy, manuály strojů, vědecké práce, odborné studie;
 • Investice, bankovnictví a pojišťovnictví – offshore, zakládání mezinárodních společností, finanční a ekonomické analýzy;
 • Právní listiny a dokumentace – se soudním ověřením (kulaté razítko) – rodné a oddací listy, úmrtní listy a závěť, vysvědčení a diplomy, zakládací listiny, aj.;
 • Stavební dokumentace, automobilový průmysl, informační technologie, aj.;
 • Marketingové materiály, brožury, překlad webových stránek – Překlady rozsáhlých graficky zpracovatelných PDF, PowerPoint, Apps.;
 • Medicína a věda – zdravotnictví a výzkum, research a vědecké studie;
 • Administrativní texty a obchodní korespondence – emaily – Obchodní konzultace a korespondence, Skype konference, telefonní hovory, aj.;

 

Ceny a termíny

Jednotlivé překlady jsme schopni zajistit ve velice krátkých termínech (záleží na jejich rozsahu a náročnosti). Běžné texty přeložíme do 3 pracovních dnů, nebo ještě rychleji v rámci expresního překladu.

I naše ceny jsou příjemné, za větší rozsah přeložených normostran (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer) navíc nabízíme další slevy:

 • 1 až 20 normostran – standardní cena
 • 20 až 50 normostran – sleva 10 %
 • 50 až 100 normostran – sleva 15 %

Archivace zakázek

Ztratil se Vám soubor s překladem? Nevadí, u nás máte 730 dnů překlad bezplatně archivovaný. Na požádání Vám jej kdykoliv opakovaně zašleme zdarma. Ozvěte se i v případě, že zakázka proběhla již před uvedenou lhůtou, pokusíme se Váš překlad vyhledat.

Kontakty

Máte zájem o překlad? Kontaktujte nás a požadovaný text zašlete e-mailem. Obratem vytvoříme cenovou nabídku. Při překladu tištěných materiálů navštivte naši kanceláři, případně je zašlete poštou.