+420 602 276 400,

+420 602 276 100

info@preklady-jazyku.cz

24/7 podpora

Po-Pá: 9:00- 17:00

Neváhejte nás kontaktovat

Využijte našich bohatých zkušeností, kvalitního servisu a nechte soudní tlumočení na nás. Ušetříme vám spoustu starostí a vše ohledně překládání bude časově mnohem jednodušší. Víme, co je třeba zařídit, a vy se nemusíte o nic starat.

Soudního tlumočení se využívá všude tam, kde je zapotřebí styk se státními a jinými úřady či institucemi. Funkce tlumočníka má v takové chvíli oficiální charakter. Činnost soudních tlumočníků je upravena vyhláškou o znalcích a tlumočnících. K provozování této profese je třeba vysokoškolské vzdělání a jmenování krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště.

Soudní tlumočení a jeho využití

Kde všude se uplatňují naši soudní tlumočníci:

  • Úřední jednání s účastí cizích státních příslušníků
  • Jednání na odborech azylové a migrační politiky MV ČR
  • Při soudních jednáních
  • Během sňatku s příslušníkem jiného státu, při zařizování svatby a vyřizování dokumentů na matrice
  • Při jednáních u notáře nebo advokáta (např. na valné hromadě společnosti, při zakládání nové společnosti, při podepisování kupních smluv nemovitosti, při sepisování dlužního úpisu)
  • V rámci nostrifikačních zkoušek na středních a vysokých školách
  • U testů pro získání řidičského průkazu, a jiné

Komu pomůžeme se soudním tlumočením

Poskytujeme soudní tlumočení pro všechny skupiny zákazníků. Služby soudního tlumočníka nabízíme:

  • Jednotlivcům – (svatby a majetková vyrovnání, řidičské zkoušky, zajištění osobních dokladů a formalit)
  • Firmám – (založení společností včetně offshore, notářské zápisy)
  • Úřadům – (policejní výslechy, zadržení a vazba, inspekční kontroly)