Superlegalizace a razítko Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin. V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:
  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
  Superlegalizace není nutná při ověřování listin do smluvních států Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (z 5. 10. 1961). V takovém případě je superlegalizace nahrazena apostilou, zvláštní doložkou prokazující ověření podpisu, a otiskem razítka na listině za účelem jejího užití v jiném státě. Počet signatářů dohody přesahuje stovku, přesto jsou na světě státy, kde si s pouhou apostilou nevystačíte. Legalizaci potřebujete do zemí:   Superlegalizace dokumentu – Čínská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Egyptská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Indická ambasáda Superlegalizace dokumentu – Írácká ambasáda Superlegalizace dokumentu – Íránská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Italská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Katarská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Korejská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Lucemburská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Peruánská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Saudská Arábie ambasáda Superlegalizace dokumentu – Slovenská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Spojené arabské emiráty Superlegalizace dokumentu – Thajská ambasáda Superlegalizace dokumentu – Vietnamská ambasáda  

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB:

  I. Notářsky ověřená kopie
  a) Ověřená kopie CzechPoint   Za listinu   200,-Kč
b) Ověřená kopie – Notářsky Za listinu 300,-Kč
c) Výpis z Trestního rejstříku Za listinu *je zapotřebí udělená Plná moc. 1.500,-Kč
d) Výpis z Obchodního rejstříku Za listinu 1.500,-Kč
  II. Krajský úřad – ověření
  a) Krajský úřad pro Prahu, hl.město   Za listinu   1.500,-Kč
b) Krajský úřad pro Středočeský kraj Za listinu 2.500,-Kč
  III. Apostila – Vyšší ověření listiny
  a) Ministerstvo kultury   Za listinu + 50,-Kč kolek   2.500,-Kč
b) Ministerstvo školství Za listinu + 100,-Kč kolek 2.500,-Kč
c) Ministerstvo financí Za listinu 2.500,-Kč
d) Ministerstvo spravedlnosti Za listinu + 30,-Kč kolek – 100,-Kč 2.500,-Kč
e) Ministerstvo zahraničních věcí Za listinu + 100,-Kč kolek 2.500,-Kč
  IV. Superlegalizace
  a) Dle daného velvyslanectví   Za listinu + poplatek Ambasádě   3.000,-Kč
 

Termíny vyřízení superlegalizačního procesu záleží pouze na daných velvyslanectvích! Ihned po vyřízení Vás kontaktujeme telefonicky (prosím dříve není k dispozici, respektujte to)

 

Poptávka vyššího ověření listin

Využijte našich zkušeností s hladkým a rychlým vyřízením superlegalizace. Kontaktujte nás a rádi se s Vámi dohodneme se na všem potřebném.